Pjesma i tambura 2017

Festival Pjesma i tambura 2017.

Krapinsko-zagorska županija, Općina Zlatar Bistrica, Kajscena i Radio Kaj,
organizatori kajkavskog festivala “Pjesma i tambura”,
raspisuju natječaj za nove tamburaške skladbe koje će na festivalu u Zlatar Bistrici
izvesti solisti i tamburaški sastavi 14. svibnja 2017. godine.

Na festivalu će se izvesti najviše 22 skladbe koje će organizatori odabrati među pristiglima na ovaj natječaj.

Skladbe trebaju biti:
– u stilu suvremenog-zabavnog tamburaškog izričaja
– u trajanju do 3 minute
– tekst kajkavski

Način prijavljivanja:

1. Tekst pjesme i radnu ili gotovu snimku s podacima o autorima glazbe, teksta i aranžmana,
te s imenima izvođača poslati do 17. ožujka 2017. godine na adresu:
KAJSCENA, (za festival) p.p.36, Frana Galovića bb, 49000 Krapina.

2. Pristigle pjesme pregledat će i preslušati Organizatori te izvođače uputiti na snimanje.

3. Troškove snimanja u studiju snose izvođači.

4. Autori i izvođači odriču se autorskih prava za izvođenje na festivalu, za radio i TV prijenos-snimku,

te za zajednički festivalski nosač zvuka i slike, a sva ostala autorska prava autori i izvođači zadržavaju.
Dodatne Informacije telefonom na broj 091/210-7770, ili info@kajscena.
Organizacijski odbor